Το Λογότυπο

 

Αυτό είναι το Επίσημο αυθεντικό και φανταστικό λογότυπο του εγχειρήματος! Ο δημιουργός του είναι ένας τρελός, που τον λένε Στέλιο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ

Γρόθε  😛